FAQ'S

Import

Benodigde documenten

Inkoop factuur

Een inkoopfactuur is een factuur waarop alle producten en diensten staan die je afneemt. Op deze factuur vind je het bedrag dat je de leverancier verschuldigd bent. Deze hebben we nodig om te kunnen inklaren bij de douane.

directe vertegenwoordiging

Elke persoon kan zich voor het verrichten van douanehandelingen of andere douaneformaliteiten bij de douaneautoriteiten door een andere persoon laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneformaliteiten en -handelingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij het doen van aangiften.
  • bij het aanvragen van vergunningen.
  • in bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bij een verzoek om terugbetaling.
  • bij het vragen van uitstel.

Voor meer informatie lees verder bij de belastingdienst.

KVK uittreksel

een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen; informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Deze is te downloaden bij de KVK.

Eori nummer

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Wil je deze aanvragen? Vraag ons naar ons format brief en mail adres. Vaak heb je het Eori nummer binnen 1 tot 2 werkdagen binnen dan.

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.
Indien de zeding CIF binnenkomt is er bij LCL bijna altijd een overwijzing nodig. Ook is dit het geval bij FCL.

overwijzing

Een overwijzing is een document dat getekend worden door de Consignee vermeld op de B/L. Als deze dan word verzonden aan de rederij of loods mogen wij de zending uithalen.

Eventueel benodigd

Certificaat van Oorsprong

Zonder CvO kun je tegen moeilijkheden aanlopen als wilt importeren uit bepaalde landen. Denk hierbij aan oplopende kosten, boetes of weigering van de goederen aan de grens, vertraging van transport en/of de inklaringsprocedure.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

EUR.1

Kun je aantonen dat je goederen aan het preferentieel handelsverkeer voldoen dan kan het voor jouw klant aantrekkelijker zijn om de producten bij  jou te kopen. Dankzij het EUR.1 kan jouw klant een korting of kwijtschelding van douanerechten ontvangen.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

Rex Registratie

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Lees verder bij de KVK.

Documenten niet verplicht

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn

Handig om te hebben

Artikel 23

Als u goederen importeert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek van btw. U kunt ook de btw bij import aangeven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. U hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geeft u de btw aan in uw btw-aangifte. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.

lees verder bij de belastingdienst.

Export

Benodigde documenten

Verkoop factuur

Een verkoopfactuur is een factuur waarop alle producten en diensten staan die je verkoopt. Op deze factuur vind je het bedrag dat je klant verschuldigd is. Deze hebben we nodig om te kunnen uitklaren bij de douane.

directe vertegenwoordiging

Elke persoon kan zich voor het verrichten van douanehandelingen of andere douaneformaliteiten bij de douaneautoriteiten door een andere persoon laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneformaliteiten en -handelingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij het doen van aangiften.
  • bij het aanvragen van vergunningen.
  • in bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bij een verzoek om terugbetaling.
  • bij het vragen van uitstel.

Voor meer informatie lees verder bij de belastingdienst.

KVK uittreksel

een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen; informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Deze is te downloaden bij de KVK.

Eori nummer

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Wil je deze aanvragen? Vraag ons naar ons format brief en mail adres. Vaak heb je het Eori nummer binnen 1 tot 2 werkdagen binnen dan.

Eventueel benodigd

Rex Registratie

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Lees verder bij de KVK.

Certificaat van Oorsprong

Zonder CvO kan je tegen moeilijkheden aanlopen als wilt exporteren naar bepaalde landen. Denk hierbij aan oplopende kosten, boetes of weigering van de goederen aan de grens, vertraging van transport en/of de inklaringsprocedure.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

EUR.1

Kun je aantonen dat je goederen aan het preferentieel handelsverkeer voldoen dan kan het voor jouw aantrekkelijk zijn om de producten te kopen bij een bepaalde leverancier. Dankzij het EUR.1 kan het zijn dat je een korting of kwijtschelding van douanerechten ontvangt.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

Documenten niet verplicht

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn

Welke documenten kennen we voor transport?

Wegtranport

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten landen.

Zeevracht

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.

HB/L

House Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

MB/L

Master Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

 

Soorten B/L

Orginal

Bij een orginal moeten de orginals ingeleverd worden bij de rederij of bij de expediteur. Zorg er altijd voor dat je deze docuementen tot beschikking hebt voor de aankomst van het schip.

De Bill of Lading (B/L) is een verschepingsdocument dat van oorsprong uitsluitend voor verschepingen werd gebruikt. Tegenwoordig word het ook voor de binnenvaart en voor het zogenaamde over-land transport gebruikt. Bij de zogenaamde over-land transport wordt gesproken over een “Multimodal Bill of Lading” of CT-document (combined transport). Dan heb je ook nog een House B/L deze wordt door een expediteur verstrekt aan de verlader, de Master B/L (MBL) wordt door de rederij verstrekt aan de expediteur.

Express release B/L

Word er gebruikgemaakt van een  Express-Release B/L  dan betekent dit er geen originele B/L is opgemaakt. Dee ontvanger kan direct over de goederen beschikken bij aankomst van het schip.

Telex-Release B/L

Word er gebruikgemaakt van een Telex-Release B/L  dan is er een vrijgave van de leverancier/fabrikant (shipper) aan de agent in de loshaven. Met de Telex-Release B/L kun je zonder originele B/L over de goederen beschikken. De Telex-Release B/L mag ook digitaal verzonden worden. Dit zorgt ervoor dat er geen vertraging op de zending kan komen omdat de B/L niet aanwezig is.

Luchtvracht

AWB

Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht.

HAWB

House Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

MAWB

Master Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

Douane

HS codes

Douane Goederencode (HS, GS, GN, Taric code) Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur.  Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie, is weer de basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Je hs code vinden kijk dan bij de douane. Of vraag via info@explect.com of we je hiermee verder kunnen helpen.

Btw bij invoer

Als u goederen importeert uit niet-EU-landen, is die import belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen. Worden de goederen direct bij aankomst in de EU onder douanetoezicht geplaatst? Of vallen ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrecht, of onder een regeling voor extern douanevervoer? Dan hoeft u de btw nog niet te betalen. In die gevallen vindt import plaats in het EU-land waar de goederen aan die regelingen worden onttrokken. Lees verder bij de belastingdienst.

Invoerrechten

invoerrechten. zijn belastingen die geheven worden op importgoederen. Men onderscheidt fiscale rechten en protectionische rechten. Ook kan men onderscheid maken in ad valorem en in specifieke invoerrechten.

BTI

Een BTI is een afspraak tussen jou en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen jou en de douane vastgelegd. Voor meer info of het aanvragen van een BTI lees hier dan verder

ATA Carnet

Carnet douane garantie document voor de tijdelijke in- of uitvoer van goederen zonder betaling van invoerrechten. Veel gebruikt bij meerdere grensovergangen.

Benieuwd hoe we jou verder kunnen helpen?

Neem contact op
Laadplaats Losplaats

Ik wil een prijs voor

ZeevrachtLuchtvrachtIntermodaalWegtransport

Deellading (LCL)Container (FCL)
Totaal volume (M3) Totaal gewicht in KG.

Of per colli/eenheden

Aantal Colli/eenheden Lengte in cm Breedte in cm Hoogte in cm Gewicht per kg.
20ft container40ft container40ft container HC Aantal Gewicht kg. per container
Email* (verplicht) Telefoonnummer
Ik ben particulier